Mulige finansieringsmodeller


Firmamassage er en økonomisk attraktiv personalegode, som kræver minimal administration fra virksomhedens side, og ordningen kan etableres på en måde, hvor medarbejderne helt eller delvist selv finansierer ordningen. De omkostninger som virksomheden måtte have er fuldt ud fradragsberettiget.

Som udgangspunkt kan virksomheden vælge én af tre følgende finansieringsmodeller:

100% virksomhedsfinansieret
Virksomheden giver medarbejderne massageordningen omkostningsfrit mod, at medarbejderne flekser ud, mens de modtager behandling. Udgifterne forbundet med ordningen er fuldt fradragsberettiget for virksomheden.

Fælles finansiering
Der kan vælges en løsning, hvor medarbejderne selv betaler en andel af behandlingen. Dette kan øge medarbejdernes ejerskab for ordningen, mens det samtidig mindsker udgiften for virksomheden. De udgifter, som virksomheden har som følge af den fælles finansiering, er stadigvæk fuldt fradragsberettigede.

Bruttolønsordningen
Der kan også vælges en model, hvor medarbejderne tilbydes massageordningen på bruttolønsvilkår. Det betyder, at medarbejderne selv finansierer behandlingerne, men det sker før skat, så den reelle besparelse er 35-42% afhængig af indtægt og trækprocent.

Torben Rindom / +45 22 74 28 71 / mail@torbenrindom.dk
All rights reserved
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk